Smagnetizzatori grossi pezzi
Anello 540x220x120 dis 4929610097

Systemy demagnetyzacji zasilającej stanowią rozwiązanie problemu rozmagnesowania elementów ferromagnetycznych o dużych i bardzo dużych wymiarach, takich jak odlewy i odkuwki.

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych systemów demagnetyzacji, które przepuszczają element przez uzwojenie (tunel), systemy te pozwalają oddziaływać na magnetyzm szczątkowy elementów, które nie mogą być przenoszone lub które ze względu na swoją geometrię nie mogą być rozmagnesowane przez tunel.

Mogą być wykorzystane na dwa sposoby:

  1. Poprzez wykonanie uzwojenia przewodów zasilających tworząc szpulę
  2. Poprzez przepuszczanie prądu bezpośrednio przez element za pomocą styku elektrycznego
Pinch for electric contact

Połączenie tych metod umożliwia demagnetyzację nawet dużych elementów o złożonej geometrii.

Demagnetyzer pozwala na pracę z trzema rodzajami fal:

  • Prąd przemienny (AC)
  • Prąd stały HWDC z cyklicznie odwrotną polaryzacją, do demagnetyzacji trudnych elementów

W celu optymalizacji otrzymanego wyniku, za pomocą kilku następujących po sobie etapów można zmieniać tryb pracy (pozycjonowanie i konfiguracja szpuli, pozycjonowanie styków elektrycznych) i kształtu fali.

Panel z dotykowym interfejsem umożliwia zarządzanie wszystkimi parametrami demagnetyzacji i pozwala ustawić sekwencje kilku cykli, które z kolei składają się z kilku etapów.

Aluminium openable coil for railway axles demagnetization

Demagnetyzer składa się z pojedynczej jednostki wyposażonej w:

  • Obudowę w stolarce metalowej lakierowanej na ogniu w kolorze RAL 3000 (inne kolory na zamówienie)
  • Panel sterowania i interfejs użytkownika z ekranem dotykowym
  • Sterowniki
  • Generatory magnetyczne AC, HWDC i FWDC
  • Złącza zasilające
  • Możliwość konfiguracji z sygnałami zewnętrznymi (fotokomórka, gotowość, itp).
Power generator for low frequency demagnetization

Maszyny posiadają oznaczenie CE oraz instrukcję obsługi w języku włoskim (inne języki na żądanie).

Na żądanie wykonujemy systemy niestandardowe (zawieszone, z panelem do zdalnego sterowania, itp).

W celu konfiguracji odpowiedniego systemu i zaspokojenia potrzeb naszych klientów, udzielamy porad technicznych i przeprowadzamy testy rozmagnesowania o różnych parametrach na próbkach klienta, także na miejscu u klienta, przy zastosowaniu rygorystycznych kryteriów oceny rzeczywistej efektywności procesu i proponowanej maszyny.

Nasi technicy zapewnią niezbędne wsparcie przy montażu, rozruchu i optymalizacji parametrów maszyny.