Smagnetizzatori per stampi
Molds degausser

Ze względu na wysoki popyt na rozwiązania ad hoc mające na celu rozmagnesowanie matryc do pras z materiału ferromagnetycznego, opracowaliśmy system demagnetyzacji specjalnie zoptymalizowany do tego celu.

W oparciu o technologię demagnetyzerów wykorzystujących impuls energetyczny, urządzenie to jest wyposażone w system demagnetyzacji, który pozwala na automatyczne wykonanie złożonego cyklu demagnetyzacji wielokierunkowej w celu rozbicia magnetyzmu szczątkowego w całym obiekcie za jednym razem.

W przeciwieństwie do typowych systemów demagnetyzacji, które przepuszczają element przez uzwojenie (tunel) rozmagnesowując go wzdłuż jednego kierunku, urządzenie to pozwala oddziaływać na magnetyzm szczątkowy w trakcie szeregu następujących po sobie etapów z różnych kierunków, co pozwala osiągnąć bardziej jednolity rezultat. Każdy cykl demagnetyzacji może mieć maksymalnie osiem kierunków.

Urządzenie pozwala na pracę z trzema różnymi kształtami fal:

 • z prądem przemiennym (AC);
 • z prądem stałym HWDC z cyklicznie odwrotną polaryzacją do demagnetyzacji trudnych elementów;
 • z prądem stałym FWDC z cyklicznie odwrotną polaryzacją do demagnetyzacji w środku elementu.

Aby zoptymalizować otrzymany wynik, można wykonać serie większej ilości cykli wielokierunkowych zmieniając kształt fali.

Panel z dotykowym interfejsem umożliwia zarządzanie wszystkimi parametrami demagnetyzacji oraz umożliwia skonfigurowanie złożonych cykli składających się z kilku etapów.

LUrządzenie składa się z panelu sterowania i jednostki funkcjonalnej do osłony matryc, do dostarczania zasilania i do zarządzania wektorami.

Jednostka funkcjonalna składa się z:

 • Obudowy stojącej w wytrzymałej stolarce metalowej lakierowanej na ogniu w kolorze RAL 3000 (inne kolory na życzenie);
 • Odizolowanego elektrycznie wsparcia do osłony matryc;
 • Generatorów magnetycznych AC, HWDC i FWDC do dostarczania prądu o dużym natężeniu przy niskich napięciach;
 • Systemu do przełączania wektorów demagnetyzacji;
 • Złączy zasilających.

Panel sterowania składa się z:

 • Obudowy w stolarce metalowej lakierowanej na ogniu w kolorze RAL 3000 (inne kolory na zamówienie);
 • Panelu sterowania i interfejsu użytkownika z ekranem dotykowym;
 • Sterowników.

Maszyny posiadają oznaczenie CE oraz instrukcję obsługi w języku włoskim (inne języki na żądanie).

Nasi technicy zapewnią niezbędne wsparcie przy montażu, rozruchu i optymalizacji parametrów maszyny.